Theorie-examen

(BTH-I personenauto, AM bromfiets en A motor)

Hier kunt u een tolk voor uw individuele theorie-examen bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) reserveren. Zodra het examen door uw rijschool is gereserveerd, kunt u de tolk aanvragen. Houdt u er rekening mee dat de termijn waarop u een examen met tolk reserveert minimaal 2 weken moet zijn.

De tolkdienst kost inclusief BTW € 169,-. Voor uw reservering kunt u op de knop onderaan deze pagina klikken. Vul het formulier zo volledig mogelijk in. Nadat u het formulier heeft ingevuld en verzonden, krijgt u van ons een bevestiging van uw reservering. U weet dan dat de tolk op de afgesproken tijd en plaats verschijnt.

U bent zelf verantwoordelijk voor het vastleggen van de afspraak met de tolk. Het CBR heeft geen bemoeienis met het inschakelen van een tolk door een examenkandidaat. Als de afspraak niet goed is vastgelegd en u op het examen verschijnt zonder een door TolkenNet aangewezen tolk, gaat het examen niet door en is er geen recht op restitutie. Het examen zal dan ook niet alsnog in het Nederlands worden afgenomen. De tolk moet zich van te voren legitimeren.

TolkenNet biedt de tolkdiensten in de meest gangbare talen aan. Wanneer de door u benodigde taal niet voorkomt op de lijst in het aanvraagformulier verzoeken wij u contact met ons op te nemen (office@tolkennet.nl). N.B. Tolken Gebarentaal en schrijftolken vallen niet binnen onze dienstverlening.

De betaling geschiedt via iDEAL. Nadat u het onderstaande formulier heeft ingevuld, dient er via iDEAL te worden betaald. Alleen na betaling bent u zeker van uw reservering.

LET OP

  • Bij een theorie-examen in de zaal (klassikaal), is het niet toegestaan een tolk mee te nemen.
  • Voor talen die niet in onze lijst staan, dient u een aparte afspraak te maken met TolkenNet voordat u een individueel examen reserveert bij het CBR.
  • Indien een kandidaat reeds een examen met verlengde tijd heeft afgelegd, kan hij/zij zonder tussenkomst van een rijschool een individueel examen reserveren.
  • Graag attendeert TolkenNet u erop dat individuele theorie-examens geen CCV examens zijn. De CCv-examens dienen vooralsnog aangevraagd te worden per email: office@tolkennet.nl

Op al onze diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Vraag CBR tolk aan

CCV examens:

Graag attendeert TolkenNet u erop dat individuele theorie-examens geen CCV examens zijn. De CCv-examens dienen vooralsnog aangevraagd te worden per email: office@tolkennet.nl

Praktijkexamen

Zowel kandidaat als de rijschool(houder) kunnen hier een beëdigde tolk reserveren voor bij een praktijk examen (CBR) via onderstaande knop. Houdt u er rekening mee dat de termijn waarop u een examen met tolk reserveert minimaal 2 weken moet zijn. De tolkdienst kost inclusief BTW € 169,-.

Vraag tolk aan bij praktijkexamen

Rijvaardigheidsonderzoek

Voor een door het CBR opgelegd rijvaardigheidsonderzoek kunt u bij ons terecht. Wij leveren beëdigde tolken met ervaring op locatie.

U dient minimaal 14 dagen van tevoren een tolk aan te vragen. Voor een offerte dienen wij de oproep van het CBR als bijlage te ontvangen

Vraag offerte aan