CBR - Rijvaardigheidsonderzoek

Rijvaardigheidsonderzoek

Rijvaardigheidsonderzoeken werken anders dan reguliere examens. Zo reserveert u het onderzoek bijvoorbeeld niet zelf, maar nodigt het CBR u hiervoor uit.

Zo reserveert u een tolk

Ook bij rijvaardigheidsonderzoeken kunt u gebruikmaken van een tolk. Nadat u de oproep voor het onderzoek van het CBR heeft ontvangen, doet u dit via ons aanvraagformulier. Wanneer u onze offerte heeft goedgekeurd, ontvangt u per e-mail een factuur. Zodra deze is betaald, regelt TolkenNet een geschikte tolk voor u.

Op al onze diensten zijn onze van toepassing.

LET OP!

  • Reserveer de tolkdienst minimaal veertien dagen vůůr het rijvaardigheidsonderzoek. Aanvragen op kortere termijn neemt TolkenNet niet in behandeling.
  • Op het moment dat TolkenNet de opdracht aan jou bevestigt gaan we ewrvan uit dat we een tolk leveren op het aangegeven tijdstip. Vervolgens zijn de annuleringsvoorwaarden van toepassing.