Tolken

Uiteraard beheersen onze tolken de twee talen waarin zij tolken perfect. Bovendien zijn ze getraind in een juiste tolkhouding. U huurt dus geen vertaalmachine of gespreks-robot in, maar vakmensen die zijn doordrongen van het belang van hun functie. Ze zorgen ervoor dat u direct en persoonlijk met uw gespreks-partners blijft communiceren. Alleen dan kan het gesprek vlot en soepel verlopen.

Vertalers

Vertalen is meer dan het rechtstreeks overhevelen van een boodschap naar een andere taal. Ogenschijnlijk onbeduidende taal-kundige vergissingen kunnen in de praktijk ernstige en verstrekkende gevolgen hebben.

Onze juridisch vertalers zetten al hun kennis en middelen in om u een zo getrouw mogelijke vertaling te leveren. Hierdoor heeft u de garantie dat de lezer in de doeltaal dezelfde informatie krijgt als in de brontaal. Daarnaast zijn ze vertrouwd met het Nederlandse rechtssysteem én met dat van het betreffende land. Doordat de vertalers van TolkenNet rechts-vergelijkend werken, is uw vertaling ook in cultureel-juridisch opzicht betrouwbaar.

Onze werkwijze

TolkenNet is geen taalkundig tussenstation of anonieme be-middelaar in taalspecifieke diensten. Wij kennen al onze tolken en vertalers persoonlijk. Hierdoor zijn we goed op de hoogte van hun specialismen en sterke kanten. U bent dus voor elke opdracht verzekerd van de juiste persoon met de juiste kennis.